A B C D E  
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
    A B C D E  
Łeba C10 Łeba D10 Łeba D11 Łeba D12 Łeba C12 Powrót do mapy Łeby